Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2008

Ε΄ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007-2008

Α.΄ΕΣΟΔΑ

1

Υπόλοιπο από προηγούμενη συνδικαλιστική χρονιά

8917,18

2

Συνδρομές 2007-2008 1168x 20 Συνδρομές μόνο για ΕΛΜΕ* 3Χ10

23.360,00

30,00

Επιστροφή συνδρομών 2χ20= - 40

3

Τόκοι μέχρι 30.06.2007 (181.10-φόρος18.11=162.99)

162.99

Σύνολο εσόδων

32430.17

Β.΄ ΕΞΟΔΑ

1

Συνδρομές προς ΟΛΜΕ

17520.40

2

Διάφορα (ενοικίαση μικροφωνικών εγκαταστάσεων, ψηφοδέλτια, χαρτικά)

2830.70

Σύνολο εξόδων

20351.10

Υπόλοιπο στο βιβλιάριο(32430.17-20351.10) = 12079.07

Γ΄ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ1: ΕΣΟΔΑ

1

Θετικό υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς

1497,84

Τόκοι μέχρι 30.6.2008 (23.77- φόρος 2.39=21.38)

21.38

Υπόλοιπο στο βιβλιάριο

1519.22

*Έχει παρακρατηθεί η συνδρομή προς ΟΛΜΕ από την ΕΛΜΕ της οργανικής θέσης τους.

Παλλήνη 10.12.2008

Για το Δ.Σ της Ε΄ΕΛΜΕ

Η ταμίας

Εύη Παναγιωτοπούλου

Σημείωση: Στο βιβλιάριο υπάρχει το ποσό 12.083.78€ αντί του ποσού 12.079.07€

Η Ε. Ε

Αναγνώστου Δημήτρης

Δευτεραίος Νίκος

Ρέτσης Ανδρέας

Αναζητήστε πληροφορίες