Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στα απολυτήρια

Ε' ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 1.7.2010


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την εγκύκλιο του ΓΓ του Υπ. Παιδείας… Β. Κουλαιδή


 

 • Το Δ.Σ της Ε' ΕΛΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να προβεί στις απαραίτητες τροποποιητικές ρυθμίσεις ώστε να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στα απολυτήρια των μαθητών.
 • Ειδικά για το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με Απόφασή της (α.π. 1143Α/2002) τονίζει ότι «προσβάλλει την αρχή της αναγκαιότητας», καθώς «σκοπός της σχετικής επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνον η επίσημη βεβαίωση ότι ο κάτοχος του απολυτηρίου περάτωσε επιτυχώς τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό κύκλο, επιτυγχάνοντας την σημειούμενη επίδοση (βαθμό) σε καθένα από τα μαθήματα του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας». Αντίθετα, «η αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή σε ξεχωριστό πεδίο επί του τίτλου - αλλά και η καταχώρισή του στο αντίστοιχο αρχείο που τηρεί το σχολείο (αρχείο τίτλων) - υπερβαίνει τον σκοπό της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμη», γιατί «το θρήσκευμα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επίδοση του μαθητή, ούτε με την διαγωγή του, που και αυτή βεβαιώνεται στον τίτλο».
 • Είναι αναγκαίο σήμερα να μην επηρεάζεται κανένας θεσμός μέσα στην κοινωνία από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των πολιτών. Το σχολείο πρέπει να κάνει την αρχή. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γνωρίζει, πόσο μάλλον και να ανακοινώνει δημόσια, τις θρησκευτικές αντιλήψεις των μαθητών του.
 • Εξάλλου αυτές δεν αναγράφονται πλέον στην αστυνομική ταυτότητα των μαθητών , έγγραφο απ' όπου επισήμως μπορεί να λάβει στοιχεία για κάποιο άτομο οποιαδήποτε αρχή.
 • Γενικότερα, ιδιαίτερα σήμερα, οι συνθήκες επιβάλλουν το σχολείο να αντιμετωπίζει με σεβασμό τις θρησκευτικές πεποιθήσεις όλων των ανθρώπων και αυτό διασφαλίζεται με την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας του, στο σχολικό πρόγραμμα, στις καθημερινές δραστηριότητες στην εν γένει λειτουργία του σχολείου.

  Για το ΔΣ της Ε΄ ΕΛΜΕ

  ο πρόεδρος

  Δημήτρης Παπαθεοδώρου

Αναζητήστε πληροφορίες