Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Σχετικά με το ωράριο των συναδέλφων που διατίθενται στην Π.Ε.

Ε΄ ΕΛΜΕ Ανατ.Αττικής Παλλήνη 20.9.2010


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το ωράριο των συναδέλφων που διατίθενται στην Π.Ε.


 

  1. Οι συνάδελφοι που έχουν διατεθεί στην Π.Ε διατηρούν το διδακτικό τους ωράριο που έχουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.( 0-6 χρόνια 21 ώρες, 7-12 χρόνια 19 ώρες, 13-20 χρόνια 18 ώρες, από 20 χρόνια και πάνω 16 ώρες). Κάθε διαφορετική ρύθμιση είναι παράνομη.

«Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι, υπηρετούν στην πρωτοβάθμια η στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική του θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.»

Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-07-06)


 

  1. Οι συνάδελφοι να μη δεχτούν σε καμιά περίπτωση καταστρατήγηση του ωραρίου αυτού και να καταγγείλουν στην ΕΛΜΕ αμέσως οποιαδήποτε παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
  2. Καλούμε τους διευθυντές της Π.Ε να εφαρμόσουν το ωράριο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία .
  3. Η ΕΛΜΕ θα στηρίξει τους συναδέλφους σε περίπτωση παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων και θα κηρύττει 3ωρες στάσεις, για να μην αφεθεί η διοίκηση να αυθαιρετεί.


 

Για το Δ.Σ της Ε' ΕΛΜΕ

Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας


 

Δημήτρης Παπαθεοδώρου Γιάννης Αντύπας


 


 

Αναζητήστε πληροφορίες