Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Η Κυβερνητική πολιτική για την παιδεία – Αυτοαξιολόγηση

Ε' ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 5.3.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κυβερνητική πολιτική για την παιδεία – Αυτοαξιολόγηση

 • Το Υπουργείο παιδείας, στα πλαίσια εφαρμογής του μνημονίου, καταργεί και συγχωνεύει σχολικές μονάδες, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών κατά τμήμα, περικόπτει τις δαπάνες για την παιδεία και αφήνει τα σχολεία χωρίς θέρμανση και γραφική ύλη, καταργεί τους διορισμούς, διορίζει αναπληρωτές μερικής απασχόλησης(!), ετοιμάζεται να «εξορθολογίσει»= (να αυξήσει) το ωράριο των εκπαιδευτικών, «αναβαθμίζει τους διευθυντές των σχολείων» και τους μετατρέπει σε MANAGER,όργανα επιβολής της κυβερνητικής πολιτικής, αφού τους αναθέτει καθήκοντα αξιολογητή και πειθαρχικού προϊσταμένου. (Με τις νέες προτάσεις του Υπουργείου ο διευθυντής σχολείου μπορεί να περικόπτει κατά το 1/6 τις αποδοχές των καθηγητών).
 • Βασικός σκοπός των αναδιαρθρώσεων αυτών είναι η παράδοση της εκπαίδευσης στους Καλλικρατικούς δήμους, η απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση που έχει να παρέχει δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, η κατάργηση των μόνιμων διορισμών , η γενίκευση της ωρομισθίας και ο έλεγχος και πειθαναγκασμός των εκπαιδευτικών μέσω της εργασιακής ανασφάλειας και του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Και ενώ οι πάντες συμφωνούν ότι τα χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης είναι η υποχρηματοδότηση της παιδείας(2,76%), η ανεπαρκής σχολική στέγη, η στέγαση των μαθητών σε αποθήκες και τροχοβίλες, η υποτυπώδης προσχολική αγωγή, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η σχολική διαρροή, οι πενιχρές αμοιβές των εκπαιδευτικών( οι μικρότερες σε όλη την Ευρωζώνη και στις χώρες του ΟΟΣΑ), τα αναχρονιστικά αναλυτικά προγράμματα, η υποβάθμιση του περιεχομένου και της προοπτικής των σπουδών και των πτυχίων, η απουσία επαγγελματικής διεξόδου, και ενώ η κοινωνία στενάζει παγωμένη από την επιστροφή μισό αιώνα πίσω και την αποδόμηση των κοινωνικών κατακτήσεων, το Υπουργείο παιδείας, για να χρυσώσει το χάπι, προσπαθεί να περάσει την αυτοαξιολόγηση με προφανή σκοπό να αποσπάσει την κοινή γνώμη και τους εκπαιδευτικούς από τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την εκπαίδευση και να φορτώσει το βάρος της χρηματοδότησης των σχολείων στο σύλλογο διδασκόντων και στους γονείς. Η χρηματοδότηση, με βάση το κείμενο διαβούλευσης του Υπ.Παιδείας ,θα εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αυτόοαξιολόγησης.
 • Ενώ ο εκπαιδευτικός απαιτεί επιστημονική και παιδαγωγική ενίσχυση, ενώ απαιτεί να διαγνώσει και να αναγνωρίσει η πολιτεία ότι αντιμετωπίζει μέσα στο χώρο της εργασίας του προβλήματα και αδιέξοδα που πηγάζουν από ένα αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα και από μια υποτυπώδη χρηματοδότηση, ενώ φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση σε πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες του, καλείται από την πολιτεία να ασχοληθεί με τις σχέσεις καθηγητών- μαθητών, καθηγητών-γονέων, με τη χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας, με τις υποδομές κάθε σχολείου, σαν να μην εξαρτώνται όλα αυτά από τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική ή σαν η κυβέρνηση να μην γνωρίζει τα χρόνια προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, που συνδέονται άμεσα με την υποχρηματοδότηση της παιδείας.
 • Η πολιτεία χρησιμοποιεί την αυτοαξιολόγηση όχι για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού, αλλά για περάσει την "αξιολόγηση" με το μαλακό και να επιβάλει την ιδεολογική συμμόρφωση του κλάδου στα κελεύσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Η εγκύκλιος για την αυτοαξιολόγηση έμμεσα το αποκαλύπτει και σκοπό έχει να την αναβάλει για λίγο: « Η εξωτερική αξιολόγηση εκτιμούμε ότι σήμερα αντί να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μπορεί να προκαλέσει άγχος στους εκπαιδευτικούς...»
 • Η εγκύκλιος για την αυτοαξιολόγηση σε κανένα σημείο δεν αναγνωρίζει ότι η επίδοση των μαθητών και οι διαφορές στις σχολικές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα των ταξικών ανισοτήτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής που τις διαιωνίζει και τις αναπαραγάγει. Αντίθετα επιδιώκει μέσω των συναντήσεων -συνεδριάσεων των διδασκόντων να τις φορτώσει στους εκπαιδευτικούς αξιολογώντας "τον αριθμό συναντήσεων του συλλόγου διδασκόντων, τον αριθμό συναντήσεων ομάδων -τομέων εργασίας εκπαιδευτικών, το χρόνο συναντήσεων ανά θεματική περιοχή, τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε εκπαιδευτικές καινοτομίες και προαιρετικά προγράμματα, το ποσοστό τήρησης του ωρολογίου προγράμματος( ...και αν ο καθηγητής απεργούσε;), τον αριθμό δραστηριοτήτων που αφορούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, τον αριθμό και το είδος ενδοσχολικών επιμορφώσεων, το επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών, το διδακτικό(;) έργο και διοικητικό των εκπαιδευτικών......"
 • Η αυτοαξιολόγηση δεν μπορεί να κατευθυνθεί εκεί που θέλει ο σύλλογος διδασκόντων. Το Υπουργείο προβλέπει πριν από σάς για σάς: «Για κάθε τομέα-υποτομέα θα έχουν διαμορφωθεί από την επιστημονική επιτροπή
  συγκεκριμένοι δείκτες και κριτήρια ποσοτικής και ποιοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, κατάλληλα σχέδια δράσης καθώς και ενδεικτικές φόρμες με λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης». Αν ληφθεί υπόψη και ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών, και να ήθελαν, δε θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τους δείκτες και τα κριτήρια των εντύπων του Υπουργείου παιδείας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολείου.
 • Με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό λειτούργημα υποβιβάζεται σε «υπαλληλικού» τύπου και οι έννοιες παιδαγωγική ελευθερία, αξιοπρέπεια, ελευθερία της έκφρασης, αυτονομία του εκπαιδευτικού, κλειδώνονται στο χρονοντούλαπο της εκπαιδευτικής ιστορίας του κλάδου.
 • Το υπουργείο διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία ότι η αυτοαξιολόγηση είναι ένα βήμα για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μετά τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, «θεωρώντας τον ως μοναδικό, ακλόνητο και συμπληρωματικό κριτήριο διορισμού στο Ελληνικό σχολείο», ενώ την ίδια στιγμή θεσμοθετεί ελευθερία επιλογής προσωπικού στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων έξω από τον ΑΣΕΠ, για να επιβάλουν τον πλήρη έλεγχο στους εργαζόμενους. Το θράσος δεν έχει όρια.
 • Αφήσαμε στο τέλος την ταμπακιέρα.(χωρίς σχόλια): η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ με 7,2 εκ. € για το 2010!

  Προβλέπονται από αυτό αμοιβές σε επιτροπές σχεδιασμού, επιμορφωτές, σχολικούς συμβούλους και διευθυντές σχολείων. Όπως αναφέρεται δε στη σελίδα 8 της σχετικής προκήρυξης: «Η άμεση παρακολούθηση της εφαρμογής από τους Σχολικούς συμβούλους /Διευθυντές σχολικών Μονάδων, απαιτεί την πρόσθετη απασχόληση πέρα των εργασιακών τους υποχρεώσεων, με επιλέξιμη την αμοιβή ανά ανθρωπομήνα εργασίας».

 • Συνάδελφε

  Η κοινωνία απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να στέκονται στο ύψος που απαιτεί η θέση τους ως παιδαγωγών. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να λειτουργεί ως συστατικό ή όργανο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που αναιρεί το ρόλο και το λόγο του λειτουργού της εκπαίδευσης. Ούτε μπορεί να λειτουργεί ως πειθήνιο όργανο, πένης και εξαθλιωμένος μεταβιβαστής μιας στείρας γνώσης που οδηγεί τη νέα γενιά σε αδιέξοδο. Όταν η πολιτεία μειώνει μισθούς και συντάξεις, μεταθέτει το ΕΦΑΠΑΞ στις ελληνικές καλένδες, ετοιμάζεται να καταργήσει τις επικουρικές συντάξεις, καταργεί σχολεία και οργανικές θέσεις, ψηφίζει νόμο ,για να σε διαθέτει η Υπουργός «όπου δει», προτείνει αύξηση του ωραρίου, καταργεί επιδόματα που ο κλάδος έχει κερδίσει με πολύμηνες απεργίες, προωθεί τον ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων μέσω της αυτοαξιολόγησης, καταργεί τους διορισμούς με την αύξηση σε 30 του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα, ενώ ο κλάδος έχει επιβάλει μέχρι 25 μαθητές στο τμήμα με τους αγώνες του, και η πολιτική του Υπουργείου μάς γυρίζει 15 χρόνια πίσω, είναι μειωτικό για τον κλάδο να γίνει όργανο μιας πολιτικής που μάς οδηγεί σε εργασιακό Μεσαίωνα.

 • Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους των σχολείων που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, σαν πρώτο βήμα για τη θεσμοθέτηση της «αξιολόγησης –χειραγώγησης», να αναιρέσουν με την ψήφο τους τη συμμετοχή του σχολείου τους στη διαδικασία αυτή


   

  Για το Δ.Σ της Ε' ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    


   

  Η πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

  Άννα Μπαχτή Δημήτρης Παπαθεοδώρου

Αναζητήστε πληροφορίες