Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Για τη βαθμολόγηση των διευθυντών


                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.     Το Δ.Σ   της  ΕΛΜΕ με ανακοίνωση της 7.7.2011  ενημέρωσε τους συναδέλφους και τους αιρετούς ότι αποφάσισε να καλέσει τους αιρετούς να:
 α. να απέχουν από τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, βάζοντας παύλα, παραμένοντας στη διαδικασία, για να ελέγξουν και να καταγγείλουν τυχόν παρατυπίες και μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος των υποψηφίων .
β. κατ' εξαίρεση να βαθμολογήσουν με μονάδα όσους υποψήφιους έχουν επιδείξει αντισυναδελφική και αυταρχική συμπεριφορά, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συλλόγων διδασκόντων, ή βαρύνονται για αντισυνδικαλιστική στάση.
2.     Η ΠΑΣΚ με σημερινή  ανακοίνωσή της   αναφέρει ότι εκ παραδρομής έκανε  δεκτή   τη βαθμολόγηση  με μονάδα υποψηφίων   που αναφέρονται στη  β παράγραφο.
3.     Μετά την εξέλιξη αυτή ισχύει η απόφαση  της α παραγράφου και το Δ.Σ της  ΕΛΜΕ  καλεί  τους αιρετούς  να απόσχουν από τη βαθμολόγηση για όλους τους συναδέλφους.

                   
                                 Για το Δ.Σ της Ε’ ΕΛΜΕ
              Η Πρόεδρος                              Ο  Γ.  Γραμματέας

               Άννα Μπαχτή                  Δημ. Παπαθεοδώρου


Αναζητήστε πληροφορίες