Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Σχετικά με την επιλογή των υποδιευθυντών.


Ε’  ΕΛΜΕ   ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΠΑΛΛΗΝΗ   5.09.2011           
                                    
                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
                        Σχετικά  με την επιλογή    των υποδιευθυντών.
1.     Το  Δ.Σ  της  Ε’ ΕΛΜΕ  εμμένει στη θέση του κλάδου  για την επιλογή υποδιευθυντών από το σύλλογο διδασκόντων  με μυστική ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα  της ψηφοφορίας  να αποστέλλεται στο  ΠΥΣΔΕ  χωρίς  την αιτιολόγηση   της απόφασης του συλλόγου. Το έγγραφο   δηλ. προς το ΠΥΣΔΕ  να αναφέρει μόνο την πρόταση του συλλόγου που προέκυψε από τη μυστική  ψηφοφορία.
2.     Για να μη δίνεται η δυνατότητα ανατροπής από το ΠΥΣΔΕ της ψηφισμένης απόφασης, γεγονός το οποίο, όπως έχει επανειλημμένως αποδειχτεί στο παρελθόν , επιδρά αρνητικά στις σχέσεις μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και ως εκ τούτου δυσχεραίνει  την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το ΔΣ καλεί τους συναδέλφους που μειοψήφησαν, αμέσως μετά την ψηφοφορία, να αποσύρουν την αίτηση τους. 
3.     Το ΠΥΣΔΕ πρέπει να κάνει δεκτές τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αιρετοί να καταγγέλλουν τη διαδικασία και να αποχωρούν.
4.     Το Δ.Σ θεωρεί αντιδεοντολογικό να αποδέχονται «διορισμό» συνάδελφοι σε θέση που ο σύλλογος διδασκόντων έχει με τη ψήφο του εκφραστεί διαφορετικά.
5.     Ο σύλλογος διδασκόντων συνέρχεται για την επιλογή υποδιευθυντών μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
6.     Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών ο ν. 3848/17.5.2010, άρθρο 23 ορίζει.
«1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. και υπευθύνων των τομέων του Σ.Ε.Κ   με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται
και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.
2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.»

                                          Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

                          Η πρόεδρος                            Ο γ.γραμματέας
       
                      Άννα Μπαχτή                            Δημ. Παπαθεοδώρου
                   

Αναζητήστε πληροφορίες