Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ 24.4.2013


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • Τρίτη, 18 Ιουνίου, ώρα 10.00, στο 1ο Λύκειο Παλλήνης θα γίνει τακτική Γ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων που θα εκλέξουν το νέο Δ.Σ της ΟΛΜΕ. Η Γ.Σ θα γίνει με συνδικαλιστική άδεια.
 • Οι εκλογές θα γίνουν στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 20 Ιουνίου, από 08.00 π.μ έως 20.00.
 • Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν μέχρι Παρασκευή 14 Ιουνίου, ώρα 10.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : abachti@gmail.com ή στο προεδρείο της ΕΛΜΕ.
 • Οι αποσπασμένοι στην πρωτοβάθμια ,εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στο σωματείο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να εγγραφούν και να ψηφίσουν κανονικά στις εκλογές της ΕΛΜΕ. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της ΟΛΜΕ:
  • « Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι σε υπηρεσίες εκτός δευτεροβάθμιας όπως π.χ. ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΙΔΕΚΕ, ΠΕΚ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, κ.λπ. διατηρούν το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους και ψηφίζουν στις οργανικές τους θέσεις. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε μεγάλη απόσταση, δηλαδή σε άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια, από την οργανική τους θέση μπορούν να εγγράφονται στις ΕΛΜΕ που καλύπτουν την περιοχή της υπηρεσίας απόσπασής τους. Ειδικότερα για τους συναδέλφους που έχουν διατεθεί ολικά στην Α/βάθμια Εκπ/ση και εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί σε ΕΛΜΕ, μπορούν να εγγράφονται και να ψηφίζουν στην ΕΛΜΕ στην οποία χωροταξικά ανήκει το δημοτικό σχολείο που υπηρετούν».
  • Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι συνάδελφοι που ψήφισαν στις εκλογές των «ΕΛΤΕΕ». Για την κατοχύρωση των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να ζητείται η κατάσταση ψηφισάντων στο πρόσφατο συνέδριο της «ΟΛΤΕΕ» ή η κατάσταση των μελών της τοπικής «ΕΛΤΕΕ». Τα Δ.Σ. των τοπικών «ΕΛΤΕΕ» είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν οπωσδήποτε τα αιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση άρνησής τους ζητείται η συνδρομή του Πρωτοδικείου.
  • Σχετικώς με το θέμα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν.1264 : « Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει την ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή».
  • Τόσο οι ΕΛΜΕ, όσο και οι «ΕΛΤΕΕ», είναι κλαδικές οργανώσεις. Άρα, δε μπορεί ένας εκπαιδευτικός να είναι, ταυτόχρονα, μέλος και στις δύο.


    

   Η πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας


    

  Άννα Μπαχτή Παναγιώτης Μιχαλόπουλος


 

Αναζητήστε πληροφορίες