Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε ΕΛΜΕ Αν. Αττικής                                                                     12.2.2014
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ «ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
«Μη δίνετε σημασία στο τι λένε,
προσέξτε καλύτερα τι εννοούν»
Στην έκθεση ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία παραγγέλθηκε το 2011 από το υπουργείο Παιδείας και είναι η βάση για τις αλλαγές που υλοποιούνται, «η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση» (σελ. 67).
Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο μέσα από αποφάσεις και τοποθετήσεις της κυβέρνησης και των στελεχών της:
1)      Δηλώσεις του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη: «Δεν μπορεί στην ίδια υπηρεσία να είναι όλοι άριστοι. Η αξιολόγηση είναι σύγκριση, μέτρηση και κατάταξη. Θα υπάρχουν ποσοστώσεις».
2)      Νόμος για την αξιολόγηση στο δημόσιο: Καθορίζει ότι το 25% (ανώτερο) μιας υπηρεσίας μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα, ενώ πρέπει οπωσδήποτε ένα 15% να βαθμολογηθεί με βαθμό κάτω της βάσης.
3)      Το ενιαίο μισθολόγιο καθορίζει ποσόστωση για την αλλαγή βαθμού. Από τον βαθμό Στ στον Ε μπορούν θεωρητικά να περάσουν όλοι, από τον Ε στο Δ οι 9 στους 10, από το Δ στο Γ οι 7 στους 10, από το Γ στο Β οι 4 και από το Β στον Α μόνο οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι σχολικοί σύμβουλοι.
4)      Όμως, ακόμα και η αλλαγή βαθμού έχει απαγορευτεί από το μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2011 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του 2012. Εκεί αναφέρεται καθαρά ότι απαγορεύονται οι αυξήσεις και η ωριμάνσεις στο δημόσιο τομέα μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από το 10% (!!!). Η ανεργία που βρίσκεται στο 27,7% και με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθούν, αυξάνεται ραγδαία.
Την ίδια στιγμή στο δημόσιο ξετυλίγεται το σχέδιο μεσαιωνικής μετατροπής των εργασιακών σχέσεων και των μισθών. Απολύονται π.χ. οι σχολικοί φύλακες και στη θέση τους προσλαμβάνονται «ωφελούμενοι» (δε θεωρούνται εργαζόμενοι) με 427 ως 490 ευρώ, για 5 μήνες, χωρίς δικαίωμα ταμείου ανεργίας μετά, χωρίς δικαίωμα αδειών, επιδομάτων κ.λπ., και χωρίς αυτός ο χρόνος εργασίας να θεωρείται συντάξιμος. Βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι καθηγητές από τα ΕΠΑΛ και τη θέση τους παίρνουν ωρομίσθιοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών Το σχέδιο περιλαμβάνει 250.000 τέτοιες προσλήψεις. Πόσους/πόσες και από εμάς σχεδιάζουν να μας  αντικαταστήσουν/μετατρέψουν σε «ωφελούμενους» ; Οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις στο δημόσιο οδηγούν κατευθείαν στις ελαστικές θέσεις εργασίας ή την ανεργία!
Η αυτοαξιολόγηση είναι ο μηχανισμός για να καταστραφούν «εθελοντικά» τα όποια δικαιώματα : και του λαού στο κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης, και των εκπαιδευτικών στην εργασία.  Η αυτοαξιολόγηση καθιστά τη σχολική μονάδα και τους εμπλεκόμενους σε αυτήν (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) υπόλογους για όλες τις ανεπάρκειες, παραλείψεις και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του κράτους και των κυβερνήσεων. Ζητούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να βρουν τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων!!! Ανάλογα με την τους δείκτες της αυτοαξιολόγησης, τα σχολεία θα κατατάσσονται και θα βαθμολογούνται!!!  
·   Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδέεται με ευρύτερους στόχους της εξέλιξης του σχολείου και του συστήματος, και με την αξιολόγηση, τις πρακτικές ανατροφοδότησης και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. ( ΟΟΣΑ σελ. 36 )
·   Σύνδεση της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης των σχολείων με τα αποτελέσματα  του πιλοτικού προγράμματος αυτοαξιολόγησης  ( ΟΟΣΑ σελ.43)
·   Ωστόσο,  πρέπει   να φροντίσουν, ώστε η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων να μη σχεδιαστεί και να μην ερμηνεύεται απλώς ως μια γραφειοκρατική υποχρέωση ρουτίνας. Γι’  αυτόν   το  λόγο, η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση.  (ΟΟΣΑ σελ.66)
·   Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο πρέπει: να οργανώσει την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα μεταξύ σχολικών μονάδων και να επικυρώνονται και να συμπληρώνονται από εξωτερική αξιολόγηση (ΟΟΣΑ σελ.74)
Έτσι, όταν π.χ. το σχολείο έχει κενά γιατί το κράτος δε διόρισε εκπαιδευτικούς, καλείται η σχολική κοινότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, για να μη φύγουν οι μαθητές και πάνε στο διπλανό σχολείο που έχει καθηγητές .Όταν δεν έχει πετρέλαιο, πρέπει να βρει μόνο του τα χρήματα, για να το προμηθευτεί. Κυβέρνηση και υπουργείο ελπίζουν ότι με το φόβο της απώλειας οργανικών θέσεων και των απολύσεων, η σχολική μονάδα εύκολα θα «αποδεχτεί» να καλύψει την κρατική πολιτική. Κυβέρνηση και υπουργείο θεωρούν ότι με το φόβο και την υποταγή, θα δεχτούμε να συμβάλουμε στην υποβάθμιση του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης, θα συμβάλουμε στη μετατροπή της σε εμπόρευμα, που προσφέρεται με άξονα το κέρδος, σε όσους έχουν να πληρώσουν.
Κυβέρνηση και υπ. Παιδείας στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν  άμεσα  τις  επιταγές των εντολοδόχων τους Ο.Ο.Σ.Α-Δ.Ν.Τ-Ε.Ε, βάζουν στόχο:
·    Τη δημιουργία  του απαραίτητου  εκείνου αποθέματος  εκπαιδευτικών  σε κινητικότητα – διαθεσιμότητα-απόλυση  ώστε να καλυφθεί,  στο χώρο της Παιδείας, ο «στόχος» των χιλιάδων απολύσεων που θα γίνουν συνολικά στο Δημόσιο.
·    Την προώθηση του «νέου» σχολείου της αγοράς, που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη κι οι μαθητές θα μαθαίνουν μόνο όσα και ό,τι έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
·    Τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη μισθολογική-βαθμολογική καθήλωση.
·    Να προωθηθεί η μετακύληση των ευθυνών και των δαπανών του σχολείου κατευθείαν στους "πελάτες"- γονείς λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης.
·    Να επιβληθεί στα στελέχη εκπαίδευσης και ειδικότερα στους διευθυντές, η ευθύνη αναζήτησης χρηματικών πηγών, με εισφορές από γονείς, δωρεές, ευεργέτες, φιλανθρωπίες κλπ.
·    Να πλήξουν δραστικά, συρρικνώνοντας και χειραγωγώντας, την παιδαγωγική και διδακτική αυτονομία των εκπαιδευτικών, μέσω της διευρυνόμενης τυποποίησης και ομοιομορφίας των διδακτικών τους πρακτικών, μέσω των πολλαπλών και αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης και λογοδοσίας αλλά και του πολύπλευρου πολιτικοϊδεολογικού ελέγχου της διδακτικής πράξης από το κράτος και τους μηχανισμούς της αγοράς. 
·    Να αποπροσανατολίσουν  από τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης φορτώνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του Δημόσιου Σχολείου.
·    Να αποδομήσουν το δωρεάν, δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εντείνοντας τις ταξικές ανισότητες και κατηγοριοποιώντας σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Με το νέο αξιολογικό πλαίσιο αθωώνεται η καταστροφική πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά. Την ίδια στιγμή, που οδηγούν στην εξαθλίωση ένα ολόκληρο λαό, επιθυμούν να αξιολογήσουν τα σχολεία για τη σχολική διαρροή και την εγκατάλειψη της μόρφωσης από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.
ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ!
Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στην προώθηση της πολιτικής της:
·      Τα σεμινάρια των διευθυντών ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των μαζικών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών.  Σύλλογοι διδασκόντων ψηφίζουν ενάντια στην αξιολόγηση μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ. Έχει αποτραπεί  σε πολλά σχολεία, η διαδικασία για συγκρότηση ομάδων .Παρόμοια διαδικασία έχει ξεκινήσει και στους συλλόγους δασκάλων. 
·      Το success story δεν προχωρά και χρειάζεται άλλα 12,5 δις για να πληρώσει τα τοκοχρεωλύσια του Μαΐου. Η συζήτηση για νέο δανεισμό και νέα μέτρα έχει φουντώσει.
·      22 Μάρτη λήγουν οι διαθεσιμότητες και είναι κρίσιμο αν θα μετατραπούν σε απολύσεις ή θα υποχρεωθεί να κάνει πίσω έστω και προσωρινά.
Να αρνηθούμε τις εντολές τους, να μπλοκάρουμε τα σχέδια τους, να τους υποχρεώσουμε σε αναδίπλωση!
·      Κοινό μέτωπο ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, κοινή στάση – δράσεις Συλλόγων Π.Ε. - ΕΛΜΕ
·      Οι σύλλογοι  διδασκόντων να πάρουμε αποφάσεις και με πρακτικό να αρνηθούμε τη συμμετοχή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας. .
·      Κανείς εκπαιδευτικός να μη συμμετέχει σε «ομάδες εργασίας», να μη δημιουργηθεί καμία ομάδα σε κανένα σχολείο. Κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας».
·      Η ΕΛΜΕ θα καλύψει τους συναδέλφους με στάσεις εργασίας για τη μη συμμετοχή τους  σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης  (σεμινάρια, ομάδες εργασίας, σχέδια δράσης, ολομέλειες συλλόγων διδασκόντων…).
·      Με τη παρουσία των συναδέλφων να μπλοκάρουμε-ακυρώσουμε τη διεξαγωγή των σεμιναρίων για τους διευθυντές και με αποφάσεις να καλύψουμε κάθε εκπαιδευτικό και σύλλογο διδασκόντων που θα αρνηθεί στην πράξη την αυτοαξιολόγηση. Στην ΕΛΜΕ μας δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία επιμόρφωσης σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.
·      Οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές/ντριες των σχολείων να μη συμπράξουν στην προετοιμασία και στην υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.


Αυτοαξιολόγηση και Ομάδες εργασίας- Τι προβλέπεται από νόμους και εγκυκλίους

Ερώτηση 1η : Πότε συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων, για να αποφασίσει τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση;

Απάντηση: Ο Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει εκτός των ωρών διδασκαλίας και εντός ωραρίου εργασίας, δηλαδή μέχρι τις 14:00. (Νόμος1566/85Αρ.11 Περ. ΣΤ’ παράγρ.2) .  Προφανώς, η εγκύκλιος του Σ. Κεδίκογλου που αναφέρει πως «ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας» (190089/Γ1/10.12.2013) αντιβαίνει στον Νόμο και δεν υποχρεούμαστε να την εφαρμόσουμε. Μάλιστα αυτή η εγκύκλιος υποδηλώνει πως άπαξ και γίνει η συγκρότηση ομάδων εργασίας και αρχίσει η εφαρμογή της ΑΕΕ συναινούμε στην καταστρατήγηση του εργασιακού μας ωραρίου!

Ερώτηση 2η : Αν γίνει συνεδρίαση εντός εργασιακού ωραρίου και δεν υπάρξει εθελοντική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, μπορεί ο διευθυντής ή η διευθύντρια να ορίσουν τις ομάδες;

Απάντηση: ΟΧΙ! Η συγκρότηση ομάδων εργασίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων.  «Στην αρχή της σχολικής χρονιάς (sic) ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει ποιοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία, το γενικότερο τρόπο εργασίας, τον χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων ....» και αντίστοιχα  «με απόφαση της ολομέλειας δημιουργούνται ομάδες εργασίας, οι οποίες προχωρούν σε ενδελεχέστερη και σε βάθος διερεύνηση των επιλεγμένων δεικτών» (Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τομ. ΙΙ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης σελ.13-16). Όσον αφορά το ρόλο των διευθυντών: «Οι Διευθυντές των σχολείων, εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» και την εφαρμογή του θεσμού στο σχολείο. Οι Διευθυντές Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή της ΑΕΕ σʼ όλες τις σχολικές μονάδες της Χώρας» (190089/Γ1/10.12.2013)

Ερώτηση 3η : Νομιμοποιείται η μη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας;

Απάντηση: ΝΑΙ! Αφού, δε δίνεται σε κανέναν άλλο αυτή η αρμοδιότητα. Μάλιστα βάσει του Νόμου  Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ.Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) δεν προβλέπεται χωρισμός των μελών του συλλόγου διδασκόντων σε ομάδες με αξιολογικό έργο παρά μόνο με παιδαγωγικό, αφού ο σύλλογος διδασκόντων «Μπορεί ( σημ. δυνητικά, δηλαδή δεν υποχρεούται) να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων».


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΝΑ ΜΠΑΧΤΗ                                                                                                             ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ


Αναζητήστε πληροφορίες