Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε΄ΕΛΜΕ Αν. Aττικής                                                                             Παλλήνη 26.5.2014

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 ΔEN ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Ε   ΕΛΜΕ τονίζει για άλλη μια φορά ότι η όποια συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και η κατάθεση οποιασδήποτε έκθεσης (ανεξάρτητα απ’ το περιεχόμενό της) θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για να νομιμοποιήσει, μέσω και της αξιολόγησης, την πολιτική των ταξικών φραγμών, της κατηγοριοποίησης των σχολείων, των συγχωνεύσεων, της λιτότητας, της υποταγής, της διαθεσιμότητας-απόλυσης εκπαιδευτικών. Κανένας εκπαιδευτικός και καμία ομάδα εργασίας να μη συντάξουν, να μην υπογράψουν, να μην καταθέσουν πόρισμα, πρόταση ή εισήγηση στο διευθυντή ή στο σύλλογο. Για να αναδειχτούν και κυρίως, για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης, απαιτούνται συλλογική δράση και αγώνες. Να  μη  γίνουμε συνένοχοι και διαχειριστές αυτής της κατάστασης, όπως επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας μέσω των ομάδων εργασίας, της αξιολόγησης, των δεικτών, ερωτηματολογίων κ.λπ..
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στη συνεδρίαση του συλλόγου, όταν αυτή γίνει, η ΕΛΜΕ προτείνει στους συναδέλφους, είτεορίστηκαν μέλη σε ομάδες εργασίας είτε όχι, να καταθέσουν και να υπερψηφίσουν για το πρακτικό το κείμενο που έχει στείλει η ΟΛΜΕ .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες φορές παραβιάζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, το Δ.Σ.της ΕΛΜΕ επισημαίνει τα εξής:
  1.   Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι ν’ απαντήσουν στο Διευθυντή για το έργο τους στις ομάδες εργασίας. Ό,τι έχουν να πουν το λένε στο σύλλογο διδασκόντων α) με την τοποθέτησή τους και β) με την ψήφο τους.
Στο πρακτικό του συλλόγου δεν καταγράφεται ονομαστικά η ψήφος των εκπαιδευτικών, εκτός αν οι ίδιοι το ζητήσουν.
2) Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην καταθέσουν καμία πρόταση-εισήγηση-έκθεση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, γιατί, ανεξάρτητα προθέσεων και περιεχομένου, θα χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο για την προώθηση της πολιτικής της αξιολόγησης. Καλούμε επίσης τους συναδέλφους που, υπό καθεστώς εντολών και πιέσεων, διαμόρφωσαν κάποια εισήγηση ή έκθεση να υπερψηφίσουν κι αυτοί την πρόταση της ΕΛΜΕ.
3) Πριν κατατεθεί οποιαδήποτε, αν υπάρχει, έκθεση-εισήγηση είτε ομάδας είτε μεμονωμένου εκπαιδευτικού, θα πρέπει πρώτα ν’ αποφασίσει ο σύλλογος, αν αποδέχεται ή όχι να ακολουθήσει τη διαδικασία της έγκρισης εισηγήσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Αν ο σύλλογος αποφασίσει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία έγκρισης εισηγήσεων- εκθέσεων, τότε οι όποιες εισηγήσεις-προτάσεις κατατεθούν μπορούν να καταγραφούν στο πρακτικό ως άποψη αυτού που τις καταθέτει, αλλά δεν μπορεί ν’ αποτελέσουν απόφαση του συλλόγου.

           Η  πρόεδρος                                                                                                            Ο γραμματέας

        Άννα  Μπαχτή                                                                                                        Λευτέρης  Χριστούλας       

Αναζητήστε πληροφορίες