Καλωσορίσατε στο ιστολόγιό μας!

Με το ιστολόγιο προσπαθούμε να συμβάλουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας. Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το ιστολόγιο από τον υπολογιστή σας ή ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο, για να λαμβάνετε ενημερώσεις κατά βούληση ή αυτομάτως είτε μέσω email, είτε μέσω RSS. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο email eelme.anatt@gmail.com.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ε’  ΕΛΜΕ  ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ              Παλλήνη      3.4.2016                                     
                                                        
·                Η ενισχυτική  διδασκαλία θα  έπρεπε  να γίνεται  σε κάθε σχολείο, να είναι ενταγμένη  μέσα στο πρόγραμμα του σχολείου  και να συμμετέχουν όλοι  οι μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα  σε μερικά ή και σε όλα τα μαθήματα.  Η ενισχυτική διδασκαλία έχει κοινωνικό πρόσημο  και  γι’αυτό υποστηρίχθηκε θερμά από τον κλάδο των εκπαιδευτικών, για να ενισχύονται κυρίως οι μαθητές που  για λόγους κοινωνικούς, οικογενειακούς δεν έχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι  ευνόητο  ότι έναρξη  του προγράμματος  της ενισχυτικής διδασκαλίας πριν από λίγες ημέρες ,  δείχνει την υποκρισία του Υπουργείου  σ’  έναν θεσμό που έπρεπε να υποστηρίζεται και να είναι στις προτεραιότητες της πολιτείας.
·                 Η απόφαση δε του Υπουργείου  να γίνεται   η ενισχυτική  διδασκαλία σε ορισμένα κεντρικά σχολεία, χωρίς να εξασφαλίζεται  η μεταφορά των μαθητών και μάλιστα μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος,  δείχνει την προχειρότητα της πολιτείας    και αποβλέπει  στην απαξίωση του θεσμού  με απώτερο σκοπό  να εκχωρηθεί  ο  πολλά υποσχόμενος αυτός   θεσμός  στην ιδιωτική πρωτοβουλία,  για να απαλλαγεί  το κράτος από πρόσθετα κονδύλια.
·                 Το Δ.Σ  της  Ε’ ΕΛΜΕ με αυτό το πνεύμα,  είναι αντίθετο  στις  πρωτοβουλίες συλλόγων γονέων να   αναλαμβάνουν  οι ίδιοι  την ενισχυτική διδασκαλία, καλύπτοντας έτσι  την προχειρότητα και την απροθυμία της πολιτείας   απέναντι   σε μαθητές  που  χρειάζονται  αποδεδειγμένα  βοήθεια.  Μ’ αυτόν τον τρόπο   οι κοινωνικές ανισότητες διαιωνίζονται, εφόσον θα ενισχύονται μαθητές ,  των οποίων οι γονείς μπορούν να συνδράμουν , και  επί πλέον  απαλλάσσουν την πολιτεία από τη συνταγματική  της υποχρέωση  να προσφέρει  σ’ όλους τους μαθητές    ισότητα   ευκαιριών. Ανοίγουν το δρόμο, για να γίνουν οι σχολικοί χώροι πεδίο δράσης των ιδιωτών που θα παρεμβαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
·                Το  Δ.Σ  είναι αντίθετο  στην παραχώρηση  του σχολείου  σε πρωτοβουλίες  αυτής της μορφής  από τους συλλόγους διδασκόντων και  από  τις αρμόδιες Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας.   Γιατί έτσι  ανοίγεται ένα επικίνδυνο παράθυρο   για την ανάληψη της ευθύνης της μόρφωσης των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς.  Από  την άποψη  αυτή,  δε μας βρίσκει  σύμφωνους  και εκφράζουμε την κατηγορηματική  μας διαφωνία γι’ αυτήν,  η  παραχώρηση  του  Γυμνασίου  της Σαρωνίδας   στο σύλλογο  των γονέων για τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής  από γονέα  που έχει πτυχίο φυσικών  επιστημών. Κι αυτό γιατί αφενός δεν είναι σύννομη , καθώς δεν υπάρχει γνωμοδότηση αρμόδιου σχολικού συμβούλου, ούτε ο φάκελος της αίτησης υποβλήθηκε μέσω του Δ/ντή Εκπαίδευσης Αν. Αττικής στην Περιφέρεια για έγκριση της παραχώρησης, ούτε έγκριση από ΔΕΠ και Δ.Σ, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ, και αφετέρου γιατί όπως προαναφέρθηκε εγκυμονεί τον κίνδυνο εκφυγής των γονέων από τον απολύτως διακριτό θεσμικό τους ρόλο, σε άλλους από τους οποίους καλό θα είναι να μείνουν μακριά. Οι γονείς ούτε αξιολογητές είναι ούτε θεσμικά δικαιολογείται η ανάληψη της ευθύνης απ’ αυτούς, για την ενισχυτική διδασκαλία. Επειδή λοιπόν   «ενός κακού μύρια έπονται», απαιτούμε την ανάκληση της απόφασης  αυτής και τη διδασκαλία του μαθήματος  στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας με  ευθύνη της πολιτείας.
         Η πρόεδρος                                                    Ο γραμματέας

       Άννα Μπαχτή                                              Πάνος Μιχαλόπουλος

Αναζητήστε πληροφορίες